Про інститут

Віктор Скаршевський
Віктор Скаршевський

Економічний експерт з багаторічним досвідом роботи в уряді радником з економічної політики і керівником групи радників міністрів, віце-прем'єр-міністрів і прем'єр-міністрів. Також співпрацював з бізнес-структурами на керівних позиціях.

У 1994 році з відзнакою закінчив Московський державний гірничий університет за спеціальністю економіст. З 1994 року працював в Міністерстві вугільної промисловості, Міністерстві економіки, Кабінет Міністрів, Раді національної безпеки і оборони України, в незалежних аналітичних центрах, а також в провідних міжнародних та українських комерційних компаніях.

Валерій Клочок
Валерій Клочок

Економічний та політичний експерт, магістр державного управління, приватний підприємець, спеціаліст у сфері макроекономіки. Народився на Черкащині, де впродовж десяти років займався педагогічною діяльністю, в тому числі обіймав керівні посади в закладах освіти та органах виконавчої влади. Є радником митної служби 3-го рангу.

У 2005 році здобув ступінь магістра державного управління у Київському національному економічному університеті.

З 2004 року консультант з економічних та політичних питань депутатської фракції у Верховній Раді України, помічника-консультанта народного депутата.


Має низку авторських аналітичних економічних та політичних публікацій в провідних вітчизняний інтернет та друкованих виданнях.

Олександра Васильчишин
Олександра Васильчишин

Доктор економічних наук, професор кафедри безпеки, правоохоронної діяльності та фінансових розслідувань Тернопільського національного економічного університету, фахівець у галузі економічної безпеки та фінансових розслідувань. Проходила стажування за кордоном в США, Естонії, Франції, Австрії, Грузії, Фінляндії, співпрацювала з Міжнародною академією лізингу та Всеукраїнською асоціацією лізингу «Укрлізинг», брала активну участь в «Проекті розвитку лізингу» (USAID).

Андрій Гриценко
Андрій Гриценко

Член-кореспондент Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор. Відомий в Україні та за кордоном учений, автор понад 380-ти праць: наукових монографій, підручників і статей. Засновник української наукової школи інституційної архітектоніки. Наукову діяльність присвятив методологічним проблемам теорії вартості, інституційного розвитку та трансформації перехідних економік, закономірностям інверсійного економічного розвитку, питанням економічної політики, монетарної та валютної політики центральних банків. Заступник директора Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України (з 2009 р.), завідувач кафедри економічної теорії та економічних методів управління Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (з 1992 р.), завідувач секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності (1995 – 2000 рр.), керівник Експертно-аналітичного центру Ради НБУ з питань грошово-кредитної політики (2001 – 2008 рр.).

Михайло Джус
Михайло Джус

Співавтор Нового економічного курсу України, Стратегії розвитку банківської системи України 2020, низки монографій і наукових статей.

У 2003 – 2015 рр. працював головним консультантом Секретаріату Ради Національного банку України.

Олег Яременко
Олег Яременко

Доктор економічних наук, Професор кафедри економічної теорії Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, провідний науковий співробітник Інституту економіки і прогнозування НАН України, автор понад 150-ти наукових публікацій, включаючи монографії, статті, підручники з питань інституційного розвитку, монетарної політики, проблем фінансових криз і шляхів їх запобігання. У 2003 – 2013 рр. був заступником керівника Експертно-аналітичного центру Ради НБУ.

Валерій Галасюк
Валерій Галасюк

Академік Академії економічних наук України, кандидат економічних наук, генеральний директор ТОВ АФ «Каупервуд». Член Аудиторської палати України, ради Спілки аудиторів України, член ФПБАУ, піклувальної ради Українського товариства фінансових аналітиків, ради Українського товариства оцінювачів, а також заслужений оцінювач цього товариства. Автор більш ніж 450-ти публікацій з питань теорії прийняття економічних рішень, оцінювання та управління вартістю та економічними ризиками, аналізу ефективності інвестицій, оптимального управління активами, бухгалтерського й управлінського обліку, аудиту, фінансів, економічного аналізу тощо. За значні досягнення в економічній науці президія АЕН України нагородила золотою медаллю імені М. І. Туган-Барановського.

Ірина Саченко
Ірина Саченко

Фахівець високої кваліфікації з питань банківського законодавства, організації роботи юридичної служби, імплементації нормативних документів ЄС в українське законодавство, аналізу та розробки законопроєктів, інших нормативно-правових актів. Навчалася та стажувалася за кордоном, співпрацювала з іноземними установами та організаціями, брала участь у підготовці юридичних висновків для отримання зовнішніх кредитів під державні гарантії. Обіймала керівні посади в Міністерстві юстиції України, Державному комітеті фінансового моніторингу, Національному банку України. Нагороджена Почесною грамотою Кабінету міністрів України за виведення України з "чорного списку" FATF.

Спеціалізація: законодавство з питань організації роботи фінансового ринку, створення та діяльності фінансових установ (банків, ломбардів, кредитних спілок), бюджетного процесу, валютного регулювання, платіжних систем та розрахунків, захисту прав споживачів фінансових послуг, виконання наглядових функцій державними органами у фінансовій сфері.

Вячеслав​ Ільченко
Вячеслав​ Ільченко

Фахівець із економічних і юридичних питань, блогер.

Автор численних публіцистичних статей, аналізу законопроєктів в та циклу статей «Економіка злиднів». Співавтор аналітичних доповідей Інституту.

Публікації у ЗМІ

22 вересня 2020 року

Крок до світлого монетарного майбутнього, – колонка Михайла Джуса

Перейти
17 вересня 2020 року

COVID-шок для економіки, – стаття Тетяни Богдан

Перейти
25 серпня 2020 року

У пошуках "цілющих" позик, – стаття Тетяни Богдан

Перейти
05 серпня 2020 року

Доходи державного бюджету: позитивні зрушення на нестійкій базі, - колонка Тетяни Богдан

Перейти
03 серпня 2020 року

Триєдність цілей НБУ: секрет досягнення, – стаття Тетяни Унковської

Перейти

CookieЦей веб-сайт використовує файли cookie, щоб покращити роботу користувачів.