Експерти

Тетяна Унковська
Тетяна Унковська Директор з досліджень та розвитку

Доктор економічних наук, головний консультант Ради НБУ 2007 – 2015 рр., автор та співавтор більше 150-ти наукових праць, зокрема 8-ми монографій, підручників, наукових і публіцистичних статей з питань макроекономіки, міжнародних фінансів і системних ризиків, монетарної та валютно-курсової політики центральних банків, стратегічних принципів інноваційного економічного зростання країн, корпоративних фінансів. Науковий керівник групи розробників і ключовий співавтор альтернативної Стратегії розвитку банківської системи України 2020 (розвиток банків та індустріалізація 4.0), співавтор та науковий редактор Нового економічного курсу для України, учасник численних міжнародних конференцій і академічних проєктів TEMPUS-TACIS.

Олександра Васильчишин
Олександра Васильчишин Експерт

Доктор економічних наук, професор кафедри безпеки, правоохоронної діяльності та фінансових розслідувань Тернопільського національного економічного університету, фахівець у галузі економічної безпеки та фінансових розслідувань. Проходила стажування за кордоном в США, Естонії, Франції, Австрії, Грузії, Фінляндії, співпрацювала з Міжнародною академією лізингу та Всеукраїнською асоціацією лізингу «Укрлізинг», брала активну участь в «Проекті розвитку лізингу» (USAID).

Андрій Гриценко
Андрій Гриценко Експерт

Член-кореспондент Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор. Відомий в Україні та за кордоном учений, автор понад 380-ти праць: наукових монографій, підручників і статей. Засновник української наукової школи інституційної архітектоніки. Наукову діяльність присвятив методологічним проблемам теорії вартості, інституційного розвитку та трансформації перехідних економік, закономірностям інверсійного економічного розвитку, питанням економічної політики, монетарної та валютної політики центральних банків. Заступник директора Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України (з 2009 р.), завідувач кафедри економічної теорії та економічних методів управління Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (з 1992 р.), завідувач секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності (1995 – 2000 рр.), керівник Експертно-аналітичного центру Ради НБУ з питань грошово-кредитної політики (2001 – 2008 рр.).

Михайло Джус
Михайло Джус Завідувач відділу грошових ринків

Співавтор Нового економічного курсу України, Стратегії розвитку банківської системи України 2020, низки монографій і наукових статей.

У 2003 – 2015 рр. працював головним консультантом Секретаріату Ради Національного банку України.

Олексій Кущ
Олексій Кущ Експерт

Закінчив Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, магістр ділового адміністрування, слухач курсів Інституту МВФ з питань макроекономіки. Має великий досвід роботи в банках, інвестиційних компаніях. Працював начальником департаменту цінних паперів, директором іпотечного центру. Багаторічний радник президента Асоціації українських банків. Учасник експертних рад при НБУ, НКЦПФР, Мінфіні, комітетах Верховної Ради України. Автор численних публіцистичних статей та інтерв'ю у вітчизняних ЗМІ на економічну тематику, лідер рейтингів медійного цитування.

Тетяна Богдан
Тетяна Богдан Завідувач відділу державних фінансів

Доктор економічних наук, член академічної ради Афінського інституту освіти та досліджень (ATINER). Працювала запрошеним дослідником Віденського інституту міжнародних економічних досліджень (WIIW), експертом Німецько-української консультативної групи при Уряді України, завідувачем сектору міжнародних фінансових досліджень у Інституті економіки та прогнозування Національної академії наук України, головним консультантом в проєкті USAID «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи». Автор понад 160-ти наукових і публіцистичних праць. Відзначена дипломом Міжнародного академічного рейтингу «Золота фортуна» та премією Верховної Ради України для молодих вчених – докторів наук, нагороджена пам’ятним нагрудним знаком Міністерства фінансів за розвиток системи державних фінансів України.

Олег Яременко
Олег Яременко Експерт

Доктор економічних наук, Професор кафедри економічної теорії Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, провідний науковий співробітник Інституту економіки і прогнозування НАН України, автор понад 150-ти наукових публікацій, включаючи монографії, статті, підручники з питань інституційного розвитку, монетарної політики, проблем фінансових криз і шляхів їх запобігання. У 2003 – 2013 рр. був заступником керівника Експертно-аналітичного центру Ради НБУ.

Валерій Галасюк
Валерій Галасюк Експерт

Академік Академії економічних наук України, кандидат економічних наук, генеральний директор ТОВ АФ «Каупервуд». Член Аудиторської палати України, ради Спілки аудиторів України, член ФПБАУ, піклувальної ради Українського товариства фінансових аналітиків, ради Українського товариства оцінювачів, а також заслужений оцінювач цього товариства. Автор більш ніж 450-ти публікацій з питань теорії прийняття економічних рішень, оцінювання та управління вартістю та економічними ризиками, аналізу ефективності інвестицій, оптимального управління активами, бухгалтерського й управлінського обліку, аудиту, фінансів, економічного аналізу тощо. За значні досягнення в економічній науці президія АЕН України нагородила золотою медаллю імені М. І. Туган-Барановського.

Ірина Саченко
Ірина Саченко Експерт

Фахівець високої кваліфікації з питань банківського законодавства, організації роботи юридичної служби, імплементації нормативних документів ЄС в українське законодавство, аналізу та розробки законопроєктів, інших нормативно-правових актів. Навчалася та стажувалася за кордоном, співпрацювала з іноземними установами та організаціями, брала участь у підготовці юридичних висновків для отримання зовнішніх кредитів під державні гарантії. Обіймала керівні посади в Міністерстві юстиції України, Державному комітеті фінансового моніторингу, Національному банку України. Нагороджена Почесною грамотою Кабінету міністрів України за виведення України з "чорного списку" FATF.

Спеціалізація: законодавство з питань організації роботи фінансового ринку, створення та діяльності фінансових установ (банків, ломбардів, кредитних спілок), бюджетного процесу, валютного регулювання, платіжних систем та розрахунків, захисту прав споживачів фінансових послуг, виконання наглядових функцій державними органами у фінансовій сфері.

Вячеслав​ Ільченко
Вячеслав​ Ільченко Експерт

Фахівець із економічних і юридичних питань, блогер.

Автор численних публіцистичних статей, аналізу законопроєктів в та циклу статей «Економіка злиднів». Співавтор аналітичних доповідей Інституту.

Публікації у ЗМІ

05 серпня 2020 року

Доходи державного бюджету: позитивні зрушення на нестійкій базі, - колонка Тетяни Богдан

Перейти
03 серпня 2020 року

Триєдність цілей НБУ: секрет досягнення, – стаття Тетяни Унковської

Перейти
27 липня 2020 року

Надійний та безальтернативний внутрішній кредитор Уряду, – блог Тетяни Богдан

Перейти
25 липня 2020 року

Антициклічна фіскальна політика в глобальному та національному вимірах, – колонка Тетяни Богдан

Перейти
15 липня 2020 року

Економічна криза в Україні: що потрібно зробити владі для порятунку економіки країни, – коментар Тетяни Богдан

Перейти

CookieЦей веб-сайт використовує файли cookie, щоб покращити роботу користувачів.