Дослідження

Рекордні прибутки банків на тлі скорочення кредитування підприємств

Рекордні прибутки банків на тлі скорочення кредитування підприємств

У 2019 році (попри скорочення кредитування виробничих підприємств) прибуток банків сягнув 59,6 млрд грн, що є найвищим показником за всю історію банківської системи України.

Доходи банків у 2019 році становили 244,4 млрд грн, що на 19,5% перевищує відповідний показник попереднього року.

Зростання доходів є результатом надвисоких ставок за споживчими кредитами, високої дохідності державних облігацій і депозитних сертифікатів НБУ, а також переоцінки і торгівлі валютою на тлі значних коливань обмінного курсу.

Витрати банків у 2019 році становили 184,8 млрд грн, продемонструвавши значно нижчі темпи зростання (1,4%) порівняно з доходами. Такого результату було досягнуто, зокрема, внаслідок істотного скорочення відрахувань до резервів (на 50,1% до 11,8 млрд грн). Саме значні обсяги відрахувань до резервів були основним чинником збитковості банківського сектору у 2014-2017 роках.

Кредити банків нефінансовим корпораціям у національній валюті у 2019 році скоротилися на 8,1% (вперше з 2015 року), в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) – на 6%.

Так, залишки за гривневими кредитами банків нефінансовим корпораціям у 2012-2019 роках (на кінець року) становили: 2012 рік – 393,1 млрд грн; 2013 рік – 454,2 млрд грн; 2014 рік – 412,9 млрд грн; 2015 рік – 338,6 млрд грн; 2016 рік – 417,4 млрд грн (зростання за рахунок конвертації «доларових» кредитів у гривневі); 2017 рік – 455,1 млрд грн; 2018 рік – 464,0 млрд грн; 2019 рік – 426,5 млрд грн.

Кількість банків за 2019 рік зменшилась на 2 установи.

У січні 2020 року тенденція продовжилась: чистий прибуток банків за місяць становив 6,6 млрд грн, що на 1,2 млрд грн або 21,5% більше значення січня 2019 року. Гривневі кредити нефінансовим корпораціям за січень 2020 року скоротилися на 3% до 413,7 млрд грн (у річному вимірі скорочення становило 8,1%).

Завантажити інфографіку

Світовий борг

Світовий борг

В 2019 році за утримання низьких відсоткових ставок на міжнародних ринках продовжували наростати обсяги глобального боргу.

Згідно з даними Інституту міжнародних фінансів, на кінець ІІІ кварталу 2019 р. глобальний борг сягнув величини 253 трлн дол. США або 292% глобального ВВП, збільшившись на суму майже 10 трлн дол. за 9 місяців 2019 р.

Завантажити інфографіку

Обслуговування державного боргу 2019

Обслуговування державного боргу 2019

Видатки на обслуговування державного боргу 2019 році становили 119,3 млрд. грн. або 3% ВВП. Загальний обсяг виплат з погашення й обслуговування боргу сягнув величини 464,5 млрд. грн або 11,6% ВВП. Питома вага видатків на обслуговування боргу в загальному обсязі видатків державного бюджету становила 11,1%, а питома вага платежів за державним боргом у витратах бюджету (сума видатків бюджету, надання кредитів, погашення боргу та придбання цінних паперів) досягла 32,7%.

Аналіз показників боргових виплат упродовж 2013-2019 років свідчить про вагоме зростання тягаря погашення і обслуговування боргу після 2014 р. із досягненням пікових значень у 2015-2016 рр., деяким зниженням у 2017-2018 і підвищенням окремих показників боргового навантаження у 2019 р. Так, сума відсоткових платежів за державним боргом збільшилася з 2,3% ВВП у 2013 році до 4,4% у 2015 і надалі поступово зменшувалася – до 3% ВВП у 2019 році.

Завантажити інфографіку

Доходи держбюджету відносно ВВП зменшуються

Доходи держбюджету відносно ВВП зменшуються

Плановий показник доходів держбюджету на 2020 р. зменшено Мінфіном на 1,4 в.п. ВВП відносно планового показника 2019 р. та на 1,9 в.п. ВВП відносно фактичних доходів 2018 р.

При тому, що очікувані зміни законодавства і макроекономічних показників не можуть трактувати таке зменшення.

Офіційний показник доходів Державного бюджету занижено на суму близько 30 млрд грн або 0,7% ВВП.

Це можна пояснити слабким податковим адмініструванням з боку ДФС і Митної служби, логіка якого закладається і на майбутнє.

Також впливає і створення певного “запасу міцності” на випадок необґрунтованого нарощування видаткової і дохідної частини бюджету Верховною Радою.

Завантажити інфографіку

Видатки зведеного бюджету в % до ВВП

Видатки зведеного бюджету в % до ВВП

Така бюджетна політика б'є по найбільш уразливих верствах населення, нівелює роль держави як гаранта виживання людини за складних життєвих обставин та є чинником деградації сфер розвитку людського капіталу, знижуючи таким чином конкурентоспроможність робочої сили нації.

З іншого боку, суттєве збільшення після 2013 року державних видатків на органи правопорядку і обслуговування держборгу не має під собою раціональних економічних аргументів.

Завантажити інфографіку

Рівень бюджетного фінансування освіти та охорони здоров'я як індикатор корупції

Рівень бюджетного фінансування освіти та охорони здоров'я як індикатор корупції

У вересневому журналі FINANCE and DEVELOPMENT, що видає Міжнародний валютний фонд, було опубліковано дослідження, в якому доведено - у країнах з високим рівнем корупції державні видатки на освіту та охорону здоров’я відносно ВВП на третину менші, ніж в інших країнах із співставним рівнем доходів.

“Такий висновок автори дослідження пояснюють тим, що корумповані чиновники не отримують особистого зиску від, наприклад, зарплат вчителів чи медичних працівників, на відміну від масштабних проектів у сфері будівництва, оборонних замовлень чи державних закупівель. Таким чином, відбувається деформація пріоритетів витрачання бюджетних коштів”, - підкреслює завідувач відділу державних фінансів Growford Institute, доктор економічних наук, Tatyana Bogdan.

Завантажити інфографіку

Публікації у ЗМІ

05 серпня 2020 року

Доходи державного бюджету: позитивні зрушення на нестійкій базі, - колонка Тетяни Богдан

Перейти
03 серпня 2020 року

Триєдність цілей НБУ: секрет досягнення, – стаття Тетяни Унковської

Перейти
27 липня 2020 року

Надійний та безальтернативний внутрішній кредитор Уряду, – блог Тетяни Богдан

Перейти
25 липня 2020 року

Антициклічна фіскальна політика в глобальному та національному вимірах, – колонка Тетяни Богдан

Перейти
15 липня 2020 року

Економічна криза в Україні: що потрібно зробити владі для порятунку економіки країни, – коментар Тетяни Богдан

Перейти

CookieЦей веб-сайт використовує файли cookie, щоб покращити роботу користувачів.